Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022

Zittingsdatum Raad van State bekend

In de afgelopen maanden is ons geduld aardig op de proef gesteld, maar we hebben nieuws! De zittingsdatum inzake de bodemprocedure voor het bestemmingsplan is ingepland bij de Raad van State op 11 april 2022. Goed nieuws want daarmee kunnen we eindelijk een doorkijk maken naar een start verkoop voor LOOF Vught. 

De uitspraak van de Raad van State wordt normaliter binnen 6-12 weken na de zittingsdatum bekend gemaakt. We verwachte wederom een positieve uitspraak van de Raad van State, overeenkomstig de uitspraak inzake de voorlopige voorziening. Bij een positieve uitspraak staat er niets meer in de weg om het plan in deze hoedanigheid te gaan realiseren. We verwachten dat het plan medio dit jaar (in de zomer) in verkoop komt. Over een exacte datum en de inschrijfmogelijkheden informeren we je kort na de zittingsdatum in april.

Bouwrijp maken planlocatie

Zoals je wellicht hebt gezien is er niets meer over van het voormalige verzorgingstehuis op de planlocatie. De sloop en sanering zijn goed verlopen en de locatie wordt nu verder voorbereid op de realisatie van het plan. Na afronding van het archeologische onderzoek start de infra aannemer in maart met het bouwrijp maken van de planlocatie. Dat houdt onder andere in dat de infrastructuur voor de toekomstige wijk wordt aangelegd, dat de kavels op hoogte worden gebracht en dat de riolering, waterberging en de nutsvoorzieningen worden aangelegd. 

Ook de erfafscheidingen aan de bosrand en het geluidsscherm zullen later dit jaar worden gerealiseerd. Al deze werkzaamheden resulteren in een bouwrijpe planlocatie die geschikt is voor de bouw van de woningen en uitgifte van de bouwkavels nadat deze zijn verkocht. Bij een voorspoedige verloop van de werkzaamheden is de planlocatie medio dit jaar bouwrijp en kunnen er naar verwachting vanaf Q3 gronden worden uitgegeven.

Twee-onder-één-kapwoningen

De omgevingsvergunning voor de bouw van de 14 twee-onder-één-kapwoningen is aangevraagd bij de gemeente Vught en wij verwachten dat deze op korte termijn verleend zal worden.

In overleg met de makelaars starten we zo spoedig mogelijk met een presale zodra de omgevingsvergunning is verleend. Tijdens de presale inschrijfperiode kun je je interesse in een twee-onder-één-kapwoning van LOOF kenbaar maken. Daarnaast krijg je hiermee een voorrangspositie bij de uiteindelijke verkoop en toewijzing. Uiteraard informeren we je tijdig over de presale via de nieuwsbrief en website van LOOF.

Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden en de planlocatie bouwrijp is gemaakt kan bouwbedrijf van Schijndel aanvangen met de bouw van de 14 unieke tweekappers. Een mooie en hoogwaardige invulling van het plangebied!