Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief LOOF februari 2021

We delen graag het laatste nieuws met je over LOOF, het nieuwbouwproject in Vught-Noord aan de Loyolalaan.

Positieve uitspraak Raad van State

In de nieuwsbrief van december informeerde we je dat er beroep is aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan voor LOOF. Gelijktijdig met het beroep heeft de bezwaarmaker de Raad van State verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Dit is vergelijkbaar met een kort geding om te voorkomen dat zich in de tussentijd onomkeerbare gevolgen voordoen en kent een spoedeisend belang. Het bestemmingsplan was daarmee voor korte duur opgeschort. 

Recent hebben we de uitspraak van de Raad van State mogen ontvangen. We kunnen je het positieve nieuws melden dat het verzoek om een voorlopige voorziening op alle aangevoerde gronden is afgewezen. De Raad van State geeft ons met deze tussentijdse uitspraak dus te kennen dat het bestemmingsplan op geen enkel punt onredelijk is en het beroep vooralsnog geen onderbouwing kent die het bestemmingsplan kan doen schorsen dan wel wijzigen. Het bestemmingsplan is met deze uitspraak per direct weer in werking getreden.

Locatie wordt verder voorbereid voor realisatie LOOF

De positieve uitspraak van de Raad van State is voor ons nogmaals de bevestiging dat we het project in deze hoedanigheid kunnen gaan realiseren. In december zijn we al gestart met het opschonen van het terrein. We gaan dit nu uitbreiden met andere voorbereidende werkzaamheden die bijvoorbeeld  betrekking hebben op de sloop van het bestaande pand. Daarnaast gaan we verschillende vergunningstrajecten starten. De aanbesteding voor het bouwrijp maken van de locatie is reeds afgerond en de werkzaamheden hiervoor starten direct aansluitend aan de sloop.

Verkoop bouwkavels & twee-onder-één-kapwoningen

Wij beseffen ons ten zeerste dat je als geïnteresseerde graag wilt weten wanneer we de verkoop kunnen opstarten voor de bouwkavels en twee-onder-één-kapwoningen van LOOF. In overleg met de makelaars gaan we direct in verkoop zodra er meer zicht is op afronding van de nog lopende bodemprocedure. Zodra de zitting bij de Raad van State voor de bodemprocedure is ingepland hebben we hier meer duidelijkheid over.

We informeren je uiteraard via deze nieuwsbrief als eerste over de exacte datum van de start verkoop en zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle belangrijke vorderingen.