Faunatoren geplaatst aan Loyolalaan

Faunatoren geplaatst aan Loyolalaan

Op het voorterrein van Huize De Braacken aan de Loyolalaan te Vught is in opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling een faunatoren geplaatst. In verband met de plannen om de bestaande locatie te slopen en grondgebonden woningen te realiseren worden verschillende onderzoeken verricht, onder meer naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is in het kader van de flora- en faunawetgeving een faunatoren geplaatst. Het ontwerp is speciaal gemaakt door specialisten van onder andere de Antea Group. De toren bevat meerdere zomer- en winterverblijfplaatsen voor verschillende beschermde diersoorten ter (tijdelijke) compensatie voor het eventueel verloren gaan van verblijfplaatsen in de bestaande bebouwing. De toren blijft in ieder geval staan tot de nieuwe bebouwing gereed is. Hierin wordt dan ook rekening gehouden met de nodige verblijfplaatsen voor de aanwezige diersoorten.